Slide background

Strefa
aktywnego
seniora

Serdecznie zapraszamy

na otwarcie dziennego domu pobytu
i Klubu Aktywnego Seniora


28 LIPCA 2014 (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 9.00

oferta pracy

partner praca

Raport NIK o polityce senioralnej w samorządach

Raport NIK na temat usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania:

1. Usługi opiekuńcze dla osób starszych w miejscu zamieszkania nie są formą powszechnie dostępną i zestandaryzowaną. Z usług tych korzysta średnio tylko ok. 1,5 proc. osób powyżej 60 roku życia. W skali kraju wsparcie w formie usług opiekuńczych nie zapewniało w tym czasie ponad 19 proc. gmin, pomimo, że w ustawie jest zapisane, że jest to świadczenie obligatoryjne, jako zadanie własne samorządów.

2. Większość gmin, w których przeprowadzono kontrolę nie posiadała podstawowego rozeznania w sytuacji i potrzebach starszej części swoich mieszkańców. To może spowodować, że nie będą one przygotowane na wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

3. W większości gmin informacje o możliwości przyznania usług środowiskowych były zamieszczane na stronach internetowych ośrodków lub urzędów miast, a większość seniorów z tabletu lub z telefonu komórkowego z dostępem do internetu nie korzysta. Te informacje znajdują się też na tablicach ogłoszeniowych w urzędach. Jednak osoby starsze muszą odwiedzić urząd.

4. Seniorzy skarżą się na samotność i brak częstszych kontaktów interpersonalnych. Otrzymywane wsparcie koncentrowało się na czynnościach niekoniecznie pozwalających na tworzenie relacji i przezwyciężenie, lub chociaż osłabienie osamotnienia.

5. Wiele osób starszych zrezygnowało z opieki w miejscu zamieszkania, co mogło być spowodowane wzrostem opłat. W 2017 r. praktycznie we wszystkich skontrolowanych OPS, przeciętna liczba godzin w przeliczeniu na jedną osobę była niemal dwukrotnie niższa, niż w latach poprzednich. I o ile w 2014 r. każdemu seniorowi poświęcano ok. siedem godzin tygodniowo, to w 2017 r. czas ten skurczył się do nieco ponad trzech godzin.