5 maj 2017

KLUB OPIEKUNA SENIORABadania wskazują, że w konkretnych zgłaszanych potrzebach opiekunowie rodzinni nie uzyskują wsparcia w stopniu:

 • pomoc w załatwieniu formalności – pomoc materialna, finansowa – 93%;

 • mieszkanie specjalne – bez barier – 91%;

 • transport osoby starszej – 88%;

 • kilkudniowe wyjazdy dla osób starszych – 87%;

 • usuwanie barier architektonicznych w mieszkaniach – 85%;

 • uczestnictwo w grupach wsparcia – 83%;

 • informacja o dostępnych formach wsparcia i inicjatywach na rzecz osób starszych – 81%;

 • wsparcie finansowe – 80%;

 • pomoc w koordynacji i załatwianiu usług zdrowotnych – 77%

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 69%

 • zajęcia rehabilitacyjne – 65%