7 lipca 2017

1. PLAKAT 07.07.2017Szczególnie istotnym problemem w kontekście opieki rodzinnej nad osobami starszymi jest niedoinformowanie opiekunów rodzinnych. Okazuje się, że często nie posiadają oni wiedzy o wielu przysługujących usługach, ulgach czy formach wsparcia mogących im opiekę ułatwić, takich jak pielęgniarska opieka długoterminowa, domowe zabiegi rehabilitacyjne, dostępny na rynku sprzęt ortopedyczny i pomocniczy itp., ważnej przede wszystkim na początkowych etapach opieki. Rodzina osoby starszej jest w zasadzie pozostawiona sama sobie. Brak wiedzy dotyczącej istniejącej pomocy, o którą mogą starać się osoby starsze i ich opiekunowie, pociąga za sobą kolejne problemy np. ekonomiczne. Trudności finansowe wynikają między innymi z niekorzystania z przysługującego dofinansowania czy refundacji lub korzystania z płatnych usług.