Aktualne działania

W 2019 r. Fundacja Zakątek Pokoleń realizuje następujące działania:

1. Prowadzi Klub Seniora SPA Senior na os. Mickiewicza 12 w Mikołowie w ramach Lokalnego miejsca spotkań społeczności lokalnej. Projekt realizowany w ramach Programu wsparcia społeczności lokalnych w partnerstwie z Gminą Mikołów, MOPS, CIS i Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Realizuje projekt „Atrakcyjny Senior – zajęcia rekreacyjne dla mikołowskich seniorów” współfinansowany z budżetu Miasta  Mikołowa.

3. Realizuje w partnerstwie z Urzędem Gminy Gierałtowice projektRozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Gierałtowice”, dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ASOS 2019.