Centrum Asystentury Społecznej Osób Starszych

DSC_0502Fundacja Zakątek Pokoleń w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2017 realizowała dla mieszkańców Mikołowa usługi asystenckie skierowane dla osób starszych z chorobami otępiennymi i osób starszych niesamodzielnych.

Bezpłatne usługi asystenckie były świadczone w dni robocze i polegały na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa osobom starszym, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz pomocy w aktywizacji społecznej (asystowanie np. w wyjściach na spacer, do instytucji kultury…).

Świadczone usługi asystenckie dla osób starszych z chorobami otępiennymi oraz niesamodzielnych jednocześnie były jednocześnie wsparciem dla ich opiekunów rodzinnych. W ramach zadania opiekunowie rodzinni mogli skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy poradniczo-doradczej oraz mogą uczestniczyć w Klubie Opiekuna Seniora – grupie wsparcia opiekunów rodzinnych osób starszych oraz asystentów osób starszych.

W ramach projektu stworzono w Mikołowie Centrum Asystentury Społecznej Osób Starszych (CASOS), które pełni rolę punktu informacyjnego – koordynacyjnego, dysponującego kompleksową ofertą dotyczącą potrzeb osób starszych oraz ich opiekunów w gminie Mikołów. Centrum było czynne codziennie – w dni robocze, od 8.30 – 16.30. W godzinach pracy biura dyżurował koordynator usług asystenckich.

Uruchomienie w Mikołowie asystentury społecznej oraz CASOS miało na celu przede wszystkim odciążenie rodzin, a tym samym odraczanie w czasie konieczności całodobowej opieki instytucjonalnej nad podopiecznym i zwiększenie szans na zatrudnienie opiekunów, a także wzrost jakości opieki domowej sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi.

Celem projektu Fundacji Zakątek Pokoleń była pomoc w zorganizowaniu opieki nad osobą starszą niesamodzielną jak najdłużej w jej środowisku i miejscu zamieszkania oraz przebywanie w otoczeniu rodziny. Cel ten jest niemożliwy do zrealizowania bez uprzedniego odciążenia opiekunów. Kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na indywidualne potrzeby wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w postaci asystentury społecznej i funkcjonowania CASOS, miało również na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

W konsekwencji realizacja usług asystenckich dla osób starszych z chorobami otępiennymi i osób starszych niesamodzielnych, wydatnie przyczyniła się do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego i ekonomicznego wobec osób starszych z chorobami otępiennymi i niesamodzielnych oraz ich faktycznych opiekunów.

W oparciu o lokalną diagnozę potrzeb mieszkańców Fundacja Zakątek Pokoleń proponuje świadczenie usług asystenckich na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi i niesamodzielnych w innych gminach powiatu mikołowskiego. Niezwykle istotne w procesie świadczenia pomocy osobom starszym z chorobami otępiennymi i niesamodzielnych jest realne, profesjonalne i systemowe wsparcie rodzinnych opiekunów tychże osób. DSC_0503