Dzienny Dom Pobytu – Plan Dnia

RAMOWY PLAN DNIA W DOMU DZIENNEGO POBYTU*

GODZINA DZIAŁANIE
do 8.30 Przybycie / przywiezienie podopiecznych. Prasówka – bieżące wiadomości
8.30 – 9.00 Gimnastyka – grupowe usprawnianie ruchowe
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 10.30 Ćwiczenia rozwijające pamięć i koncentrację
10.30 – 11.00 Kawa / herbata
11.00 – 12.00 Terapia zajęciowa w/g potrzeb i zainteresowań
12.00 – 12.30 Trening umiejętności samoobsługowych
12.30 – 13.30 Obiad
13.30 – 14.30 Rekreacja – zajęcia relaksacyjne i wyciszające
14.30 – 15.30 Zajęcia ogólnokulturalne rozwijające wyobraźnię i wpływające na poprawę samopoczucia
15.30 – 16.00 Podwieczorek
od 16.00 Rozchodzenie się / transport

*Jest to plan ramowy. Zostanie on dostosowany do możliwości i propozycji podopiecznych.