Klub Opiekuna Seniora

2. KOS harmonogramWiemy jak ważne jest wsparcie wzajemne udzielone przez osoby mające podobne doświadczenia w opiece nad najbliższymi. Opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych bardzo często borykają się z podobnymi problemami, odczuwają podobne bolączki, rozterki i dylematy.  W odpowiedzi na tę potrzebę zorganizowaliśmy Klub Opiekuna Seniora – swoistą grupę wsparcia dla faktycznych, najczęściej rodzinnych opiekunów. Comiesięczne spotkania Klubu Opiekuna Seniora mają formułę otwartą – mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby chętne. Staramy się by spotkania miały charakter praktyczny, warsztatowy i by zawierały:

część edukacyjną – podejmujemy konkretne problemy z którymi borykają się opiekunowie osób starszych niesamodzielnych. Prosimy uczestników o sugestie i propozycje tematów, by spotkania odpowiadały na ich oczekiwania i pomagały w rozwiązywaniu konkretnych problemów;

część „samopomocy” świadczonej nawzajem przez samych opiekunów, dzielących się wzajemnie swoimi doświadczeniami i praktycznymi radami.