Opieka i pomoc osobom starszym niesamodzielnym

 „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności” projekt realizowany przez Fundację Zakątek Pokoleń w partnerstwie z Miastem Orzesze, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS 2018)

 Od kwietnia 2018 Fundacja Zakątek Pokoleń w partnerstwie z Miastem Orzesze realizuje projekt „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności”, którego celem jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa osobom starszym niesamodzielnym oraz wsparcie opiekujących się nimi na co dzień rodzin. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Fundacja Zakątek Pokoleń świadczy bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób starszych niesamodzielnych, z różnego rodzaju schorzeniami (choroby otępienne, m.in. Alzheimer, Parkinson oraz choroby narządu ruchu) oraz oferuje wsparcie dla opiekunów rodzinnych. Doświadczone opiekunki pomagają osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania. Początkowo wsparciem zamierzaliśmy objąć 12 rodzin, jednak ze względu na dużą ilość zgłoszeń ostatecznie opiekujemy się 17 osobami starszymi niesamodzielnymi z Miasta Orzesze (do dziś w sumie opieką objęliśmy 21 osób) oraz wspieramy ich rodziny. Na liście rezerwowej, na dzień dzisiejszy mamy 17 osób starszych niesamodzielnych wymagających opieki i wsparcia.

Ciężar całodobowej opieki spoczywający na najbliższej rodzinie często przekracza jej możliwości, dlatego w ramach projektu wsparciem objęliśmy faktycznych – rodzinnych opiekunów osób starszych niesamodzielnych. Najczęściej są to współmałżonkowie lub dorosłe dzieci. Mogą oni skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad doświadczonego rehabilitanta.