Opis działań

Slider_babciaFundacja Zakątek Pokoleń w ramach Lokalnego miejsca spotkań społeczności lokalnych zorganizuje – „Klub Seniora – SPA Senior (Sprawny – Potrzebny – Aktywny Senior)”. Realizacja zadania odbywać się będzie w lokalu udostępnionym przez gminę Mikołów na Osiedlu Mickiewicza. „Klub Seniora – SPA Senior” czynny będzie w dni robocze przez 8 godzin, przez 15 miesięcy – do końca czerwca 2020 r. W tym czasie chcemy umożliwić seniorom korzystanie z zajęć w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Działania oferowane w ramach „Klubu Seniora – SPA Senior” ukierunkowane będą także na propagowanie idei solidarności międzypokoleniowej oraz wewnątrzpokoleniowej. W ramach zadania przewiduje się udostępnienie seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Klub seniora ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla seniorów. Oprócz zorganizowanych zajęć, seniorzy będą mieć możliwość indywidualnego zagospodarowania czasu wg swoich potrzeb: spędzenia czasu spotykając się na przysłowiowych „pogaduszkach” przy kawie czy herbacie ze znajomymi, świętowania okazji rodzinnych w gronie przyjaciół i znajomych.

Ważne miejsce zajmować będą zajęcia rozwijające ideę solidarności międzypokoleniowej. W godzinach popołudniowych klub seniora będzie pełnić funkcję świetlicy międzypokoleniowej, gdzie seniorzy będą mogli udzielać korepetycji dzieci i młodzieży, dzielić się z nimi swoimi umiejętnościami i doświadczeniem oraz korzystać z wiedzy młodego pokolenia.

Seniorzy w ciągu dnia mogą korzystać bezpłatnie z zimnych i ciepłych napojów.

W godzinach popołudniowo-wieczornych, raz w miesiącu, odbywać się będą spotkania Klubu Opiekuna Seniora – grupa wsparcia w opiece nad osobą starszą niesamodzielną, adresowane dla opiekunów rodzinnych osób starszych.