Blog

Potrzeby osób starszych

PROJEKT USTAWY O POMOCY OSOBOM NIESAMODZIELNYM
1,6 mld zł w 2015 r. i ponad 11 mld zł w 2025 r. – tyle wymagałaby nakładów, jeśli weszłaby w życie, ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym, zaprezentowana 11 grudnia przez senatora Mieczysława Augustyna z PO. Ustawa ma stworzyć system wsparcia opieki nad osobami niesamodzielnymi.
Pomoc finansowa – czek opiekuńczy – ma trafić bezpośrednio do zainteresowanych.
Dzięki nowej ustawie może powstać w Polsce bogaty rynek usług w opiece długoterminowej.
Z wyliczeń prof. Piotra Błędowskiego, kierownika Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wynika, że nowych miejsc pracy w sektorze opieki nad osobami niesamodzielnymi może powstać ponad 190 tys. do 2024 roku (zdecydowana większość w segmencie dużych firm, zatrudniających co najmniej kilkaset osób).
Autorzy ustawy chcą, by dzięki zmianie systemu powstał nowy, przyzwoicie płatny zawód w Polsce – w postaci asystenta osoby niesamodzielnej.
Czek otrzymywałyby osoby niesamodzielne według stopnia niesamodzielności, który oceniałyby powiatowe komisje orzekające obecnie o niepełnosprawności. Dla osób z pierwszym stopniem niesamodzielności czek byłby wart tysiąc złotych, z drugim, czyli umiarkowanym stopniem – 850 zł, dla osoby z trzecim stopniem – 650 zł.
Czekiem płaciłoby się za usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, sprzęt i środki potrzebne do zapewniania godnych warunków życia. Sfinansować usługi opiekuńcze będzie można w zakresie: opieki zastępczej w pełnym albo niepełnym wymiarze, zatrudnienia opiekuna, pokrycia części odpłatności za pobyt w placówce całodobowej.
Nowy system wsparcia miałby być wprowadzany stopniowo (co dwa lata) – najpierw świadczenia otrzymywałyby osoby w najtrudniejszej sytuacji z pierwszą grupą niesamodzielności, potem z umiarkowanym stopniem samodzielności, a na końcu z najlżejszym.
Zgodnie z jego wyliczeniami, jeśli ustawa zostałaby przyjęta, musielibyśmy przeznaczyć na świadczenia dla tych najmniej samodzielnych 1 mld 630 mln zł, natomiast w roku 2025 na świadczenia dla wszystkich niesamodzielnych musielibyśmy wydać 11 mld 130 mln zł.
Projekt ustawy został pozytywnie oceniony przez resort zdrowia, m.in. dlatego, że oddziela świadczenia opiekuńcze od zdrowotnych. Nie był konsultowany przez resort finansów, choć jego przedstawiciele byli dwa razy zapraszani na spotkania inicjatorów projektu.
Projekt zostanie skierowany do premier i do marszałków Sejmu i Senatu.
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, która razem z grupą ekspertów skupionych przy senatorze Augustynie przygotowała projekt, będzie pod nim zbierać podpisy, by przedstawić go jako projekt społeczny, jeśli nie zyska on poparcia polityków.

 

WPŁYW OLEJU KOKOSOWEGO NA MÓZG

Naukowcy z University of Copenhagen badając myszy z defektem genetycznym, który można porównać z przedwczesnym starzeniem się u ludzi, zaobserwowali, że dieta zawierająca olej kokosowy dobroczynnie wpływa na mózg i naprawia uszkodzone komórki nerwowe, przez co spowalnia starzenie się organizmu.
Podczas trawienia oleju kokosowego wytwarzane są ciała ketonowe – źródło energii dla mózgu – które mają zdolności regenerowania komórek nerwowych. Jednak nadprodukcja ketonów może prowadzić do zakwaszenia organizmu, dlatego olej kokosowy powinien być jedynie dodatkiem do posiłków.
Więcej: www.dziennik.pl

 

Aktywni zawodowo po 50-tce
Są duże firmy, których założycielami były osoby nie najmłodsze: Henri Nestle założył swoją firmę w wieku 51 lat.
Gordon Bowker po 50-tce założył firmę Starbucks.
Założycielem IBM był 61-letni Charles Flint.
To argumenty na to, że doświadczenie oraz pasja dojrzałego wieku mogą być bezcennym kapitałem w rozpoczynaniu własnej działalności gospodarczej.
Najpierw należy zdecydować czym będzie się zajmować nasza działalność. Dobrze gdy dostrzeże się niszę na rynku, coś, co zaspokajane jest w niewystarczającym stopniu. Warto wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy lub finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki szkoleniu można dowiedzieć się jak napisać biznesplan, zarejestrować przedsiębiorstwo, jak prowadzić księgowość, jak rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUSem oraz wielu innych rzeczy potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Warto pamiętać, ze pomocą młodym przedsiębiorstwom służą urzędy pracy oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl). Możemy także skorzystać z usług inkubatorów przedsiębiorczości – organizacji profesjonalnie zajmujących się ułatwianiem startu nowym firmom.

 

11 GRUDZIEŃ – KONFERENCJA DOTYCZĄCA POMOCY OSOBOM NIESAMODZIELNYM

11 grudnia w sali kolumnowej Sejmu RP odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce pomocy osobom niesamodzielnym, podczas której po raz pierwszy zostanie zaprezentowany oficjalny projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym autorstwa Grupy Roboczej pod przewodnictwem senatora Mieczysława Augustyna.
Celem organizowanego spotkania jest wzmocnienie świadomości społecznej na temat zmian, jakich wymaga obecny system opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce oraz integracja środowisk, działających na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych: decydentów, przedstawicieli jednostek publicznych mających bezpośredni wpływ na pomoc osobom niesamodzielnym i przewlekle chorym, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz instytucji świadczących opiekę nad niesamodzielnymi.
Wśród prelegentów konferencji znajdą się Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak- Kamysz, Irena Wóycicka – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Piotr Błędowski – wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” oraz gość specjalny Roberta Gatti, główny ekonomista w Grupie Banku Światowego. – za www.niesamodzielnym.pl

 

AKTUALNE POSTĘPY PRAC NAD PROJEKTEM USTAWY O POMOCY OSOBOM NIESAMODZIELNYM (DOTYCZĄCYM RÓWNIEŻ NIESAMODZIELNYCH SENIORÓW I OSÓB STARSZYCH)
Senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Senackiej Komisji Polityki Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pomysłodawca projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, w tym również niesamodzielnym osobom starszym, twierdzi, że obecnie ustawę ocenia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz biuro legislacyjne Senatu. Poszczególne departamenty również przygotowują opinie dotyczące projektu ustawy. Prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku rozpocznie się praca nad faktycznym wdrożeniem zapisów ustawy w życie.

 

KONFERENCJA „POMOC OSOBOM NIESAMODZIELNYM W KONTEKŚCIE ZMIAN SYSTEMOWYCH”.
27 października w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Pomoc osobom niesamodzielnym w kontekście zmian systemowych” zorganizowana przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.
Tematem wiodącym konferencji był obecny system opieki długoterminowej w Polsce (dotyczący w dużym stopniu osób starszych) oraz konieczność jego zmiany. Zaakcentowano konieczność nagłośnienia potrzeb osób niesamodzielnych, w tym również seniorów oraz integracja środowisk, działających na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych: organizacji pozarządowych, samorządów, pracodawców i instytucji świadczących opiekę.
Gościem specjalnym spotkania był senator Mieczysław Augustyn – przewodniczący Senackiej Komisji Polityki Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, który zaprezentował uczestnikom konferencji główne założenia projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, która zakłada wprowadzenie tzw. czeków opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa dla osób niesamodzielnych, których sporą część stanowią osoby starsze.
Tematyka poruszona podczas konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli władz samorządowych, jak i samym uczestników spotkania. Na zakończenie konferencji każdy z uczestników otrzymał symboliczny czek opiekuńczy, wzorowany na czeku, który ma obowiązywać po wejściu w życie ustawy.

 

PROJEKT USTAWY O OSOBACH NIESAMODZIELNYCH, WŚRÓD KTÓRYCH ZNACZNĄ GRUPĄ SĄ OSOBY STARSZE
Projekt ustawy dotyczy opieki nad osobami starszymi i mocno niepełnosprawnymi oraz sektora opiekuńczego. Przewiduje dla osób zależnych i ich rodzin pomoc w dostępie do opieki, a dla młodszych (także seniorów) stworzonych zostanie ponad 200 tyś. miejsc pracy.
Chodzi o racjonalizację dotychczasowych wydatków w dziedzinie opieki długoterminowej czyli zastąpienie dotychczasowego, niskiego dodatku pielęgnacyjnego (niecałe 200 zł)przyznawanego po 75 roku życia wszystkim seniorom, nowym tzw. czekiem opiekuńczym przyznawanym tym, którzy są niesamodzielni, o proponowanej wartości – 650 zł – dla III grupy, 850 zł – dla II grupy, 1000 zł – dla I grupy niesamodzielności.

 

ZDROWE ODŻYWIANIE MÓZGU
Badania naukowe potwierdzają, że dobre odżywianie wpływa na cyrkulację krwi w mózgu, co z kolei ogranicza zapadalność na choroby Alzheimerem i Parkinsona. Dieta bogata w tłuszcze Omega 3, a uboga w cholesterol, zmniejsza ryzyko udarów, a jeśli już nastąpią, to rehabilitacja może dzięki niej przebiegać szybciej i skuteczniej.
Odżywienie mózgu przekłada się bezpośrednio nie tylko na sprawność umysłową, ale i stabilność emocjonalną. Badania pokazują, że bogata w tłuszcze Omega 3 dieta może nawet chronić przed depresją.

 

Czeki opiekuńcze dla seniorów na Dzienny Dom Pobytu
Szacuje się, że obecnie około miliona ludzi starszych nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Widząc rosnącą w szybkim tempie tendencje starzenia się społeczeństwa, państwo chce wprowadzić tzw. CZEKI OPIEKUŃCZE finansowane z budżetu państwa, aby pomóc osobom starszym i ich rodzinom. Wartość czeku kształtować się będzie od 650 do 1000 zł. netto miesięcznie i zależeć będzie od stopnia niesamodzielności. Czeku nie będzie można wydać na inny cel, jak tylko na opiekę, min. na pobyt seniora w domu dziennego pobytu.

 

TŁUSZCZE DOBRE I ZŁE W DIECIE SENIORA
Wpływ na zdrowie ma rodzaj spożywanego tłuszczu. Osoby starsze powinny pamiętać, by w swoim jadłospisie uwzględniać jak najwięcej tzw. tłuszczów dobrych, a unikać tzw. złych tłuszczów.
Tłuszcze złe to tłuszcze nasycone, podnoszące poziom „złego” cholesterolu oraz tłuszcze „trans”. Są one w czerwonym mięsie, maśle, śmietanie, pełnotłustym mleku, w smalcu, w tłuszczach piekarniczych, margarynach, potrawach smażonych w głębokim oleju, chipsach, frytkach, chrupkach oraz pieczywie piekarniczym.
Tłuszcze dobre – nienasycone zmniejszają niebezpieczeństwo miażdżycy, obniżają poziom „złego” cholesterolu. Najlepsze są tłuszcze jednonienasycone, które występują w oliwie z oliwek, oleju rzepakowym, orzechach, nasionach dyni, słonecznika i owocach awokado. Inne dobre tłuszcze występują w rybach morskich. Zawierają one kwasy tłuszczowe omega-3, które chronią serce i mają działanie przeciwnowotworowe.

 

ZDROWE ODŻYWIANIE SENIORÓW
Nasz sposób odżywiania wpływa na bezpośrednio na nasz stan zdrowia. Z upływem lat zmienia się zapotrzebowanie organizmu na substancje pokarmowe, dlatego jadłospis każdego seniora powinien zawierać dużo pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw i owoców. Osoby starsze powinny mocno ograniczyć ilość nasyconych tłuszczów, czyli występujących w mięsie oraz pełnotłustym mleku i jego przetworach. Zdrowe odżywianie to takie, które dostarcza odpowiednią ilość kalorii, a nie ich nadmiar. W praktyce znaczy to, że podstawę zdrowego odżywiania seniora stanowią produkty zbożowe, warzywa i owoce uzupełniane umiarkowaną ilością pokarmów wysokobiałkowych, a sporadycznie dodatkiem cukru i tłuszczu.
Równocześnie zdrowo się odżywiając, trzeba pamiętać jak niezwykle ważnym czynnikiem jest dbanie o ruch i regularne nawadnianie organizmu. Osoby starsze powinny wypijać około 8 szklanek płynów dziennie. Najlepiej pić wodę, gdyż ona skutecznie gasi pragnienie, zmniejsza zagrożenie powstania kamieni nerkowych i korzystnie wpływa na regulację temperatury ciała.
W jadłospisie seniora ulec zmianie powinny proporcje składników pokarmowych. Starsi ludzie potrzebują mniej sodu, witaminy A oraz mniej kalorii. Więcej natomiast osoby starsze potrzebują wapnia (przetwory mleczne, naturalne soki, płatki zbożowe z wapniem, ciemnozielone warzywa liściaste), witaminy D (witaminizowane mleko, płatki zbożowe, wątroba, jaja), witaminy E (pestki słonecznika, orzechy, oleje roślinne, awokado, mango), witaminy C (owoce cytrusowe, soki z cytrusów, ziemniaki, pomidory, brokuły, ciemnozielone warzywa liściaste), witaminy B 6 (witaminizowane płatki, wątroba, ryby, wieprzowina, drób, pieczone ziemniaki), witaminy B 12 (wołowina, wieprzowina, ryby, nabiał), kwasu foliowego (wątroba, warzywa strączkowe, brokuły, ciemnozielone warzywa liściaste, kalafior, pomarańcze, sok z pomarańczy) oraz karotenoidy (pomidory gotowane, ciemnozielone warzywa liściaste).

 

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU ORGANIZMU OSÓB STARSZYCH
1. Seniorzy miewają częściej kłopoty z pamięcią
2. Osobom starszym doskwiera słabszy wzrok (możliwa jaskra, zaćma), gorszy słuch (zmiany zachodzące w uchu mogą wpływać na poczucie równowagi), mniej wrażliwy smak, dotyk i węch
3. W starszym wieku skóra staje się cieńsza (zanika podskórna tkanka tłuszczowa nadająca skórze młody wygląd oraz ubywa białek odpowiedzialnych za elastyczność i naturalne nawilżenie)
4. Osoby starsze wolniej trawią gdyż zmniejsza się wydzielanie enzymów trawiennych
5. Seniorzy powinny mieć na względzie obniżoną odporność na choroby
6. Osoby starsze mają mniejszą wytrzymałość i gęstość kości przez co są bardziej narażeni na różnego rodzaju urazy
7. W starszym wieku poważnym zagrożeniem są złogi odkładające się w naczyniach krwionośnych, zawężając je i utrudniając przepływ krwi.

 

DŁUGOŚĆ ŻYCIA DZISIEJSZYCH SENIORÓW
Średnia długość życia osób starszych w poszczególnych rejonach świata:
Japonia – 80 lat
Kanada – 79 lat
Włochy, Grecja – 78 lat
Wielka Brytania – 77 lat
USA – 76 lat
Polska – 73 lata
Chiny – 72 lata
Brazylia – 65 lat
Kenia – 47 lat
W USA żyje dziś około 70 tys. ponad stuletnich seniorów a prognozy na 2050 rok wskazują, że będzie ich około miliona.
Rady stuletnich seniorów:
1. Drogi seniorze odżywiaj się rozsądnie i nie przejadaj się (urozmaicone, zdrowe jedzenie)
2. Kochany seniorze dbaj o codzienny ruch (spacery, ćwiczenia)
3. Drogi seniorze zrezygnuj z używek (alkoholu i papierosów)
4. Kochany seniorze ćwicz codziennie swój mózg i pamięć
5. Drogi seniorze bądź społeczny, nie unikaj ludzi (spotykaj się i rozmawiaj ze znajomymi)
6. Kochany seniorze bądź pogodny i pozytywnie nastawiony do życia

 

SPOSOBY NA DŁUŻSZE ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ SENIORA
Życie seniora nie musi być usłane tylko chorobami, bólami, słabościami. Jeśli jako senior chcesz przeżywać swoją starość pozytywnie, aktywnie, zdrowo pamiętaj o kilku radach i dbaj o:
1. Jedzenie
Zdrowe odżywianie powinno być nawykiem w każdym wieku, tym bardziej dla seniora – osoby starszej. Trzeba zwracać uwagę na różnorodność i proporcje składników posiłków. Jedzenie ryby raz w tygodniu wpływa na zmniejszenie ryzyka nagłego zawału.
Jedzenie warzyw i owoców 5 razy dziennie zmniejsza o 20% ryzyko nowotworów.
Ważne dla zdrowego starzenia się są witaminy C, E, B12. Wzmacniają układ nerwowy, przeciwdziałają zaburzeniom intelektu i kłopotom z pamięcią. Podobnie wapń chroni przed osteoporozą ale też zapobiega udarom mózgu.
2. Ruch
Jest doskonałym sposobem dbania przez osoby starsze o swoje zdrowie. Ćwiczenia nie muszą być długie i wyczerpujące. Wystarczy ok. 20 min. regularnego wysiłku fizycznego, by seniorzy mogli poprawić swój stan zdrowia.
3. Profilaktykę zdrowotną
Niezwykle ważną sprawą dla zdrowia seniorów jest profilaktyka zdrowotna. Osoby starsze powinny pamiętać o kontakcie z lekarzem, mierzeniu ciśnienia, profilaktycznych szczepieniach, badaniach kości pod kątem osteoporozy, wizytach u dentysty oraz odpowiedniej ilości dobrego snu.
4. Unikanie używek
Z wiekiem używki silniej działają na organizm, dlatego osoby starsze jeśli chcą zachować dłuższe zdrowie i poczuć się sprawnym seniora, powinny znacznie ograniczyć alkohol i rzucić palenie.
5. Pozytywne zaangażowanie i aktywność
Seniorzy są wolni od obowiązków zawodowych, mają więcej czasu co daje idealne pole do rozwijania swoich pasji, umiejętności, zainteresowań, unikania rutyny, utrzymywania i pogłębiania więzi z rodziną, starymi i nowymi znajomymi, bezinteresownego pomagania.

 

STARZENIE SIĘ TO NIE CHOROBA!!!
To, czy będziemy żyć dłużej i zdrowiej, głównie zależy od nas, bo tylko 30% fizycznych objawów starzenia się jest uwarunkowanych genetycznie. Od DZIŚ zacznij dbać o swoje zdrowie – PROFILAKTYKA – a będziesz mógł AKTYWNIE żyć bardzo długo i nie przejmować się starością, która nie musi być straszna. Jesień życia nie mus być smutna i nudna.
W 1984 roku Amerykańska Fundacja MacArthura przeprowadziła badania dotyczące różnych aspektów procesu starzenia się. Naukowcy doszli do wniosku, że nasze zdrowie w bardzo dużym stopniu zależy od stylu i trybu życia jaki prowadzimy.
Żeby starzeć się zdrowo należy być aktywnym, zapobiegać chorobom, pozytywnie podchodzić do życia. Wszelka aktywność: fizyczna, umysłowa, duchowa, społeczna może spowolnić a czasami nawet odwrócić procesy starzenia się. Ćwiczenia fizyczne, ruch wpływają na lepsze samopoczucie i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej. Neurobic to sposób w jaki seniorzy mogą dbać o swój mózg. Wystarczy zrobić jedno ćwiczenie wspomagające mózg dziennie, by poprawić swoją pamięć i intelekt.