Szwarny Senior 2018

Zadanie promuje zdrowy i aktywny styl życia osób starszych poprzez udział w zajęciach usprawniających ciało i umysł oraz w wycieczce wpływającej na uspołecznienie i aktywizację osób starszych – mieszkańców Gminy Mikołów, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących sołectwa Gminy Mikołów.

Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej, marsze Nordic Walking oraz gimnastyka umysłu oddziałują profilaktycznie oraz kompensacyjnie na osoby starsze. Spotkania mają charakter zajęć warsztatowych, dzięki czemu uczestnicy zdobędą umiejętności, które będą mogli stosować samodzielnie nawet po zakończeniu realizacji zadania.

Zajęcia odbywają się w salach straży pożarnej Bujaków, Paniowy i Mokre oraz w Domku Harcerskim.

Kierując się zasadami zdrowego stylu życia chcemy również wpływać na zmianę nawyków żywieniowych osób starszych.

W ramach projektu odbyła się jednodniowa wycieczka o charakterze krajoznawczo-turystyczno-biesiadnym w ciekawe miejsca Beskidu Śląskiego. Miała ona na celu integrację i podsumowanie całorocznej działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział rejonowy Mikołów. W wycieczce uczestniczyły również osoby starsze niepełnosprawne ruchowo.