Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji– dr Ryszard Müller

Wiceprezes Fundacji – mgr Małgorzata Müller