Centrum Opieki Osób Starszych

COOS bibliotekaW ramach projektu powstało Centrum Opieki Osób Starszych (COOS). Biuro mieści się w Miejskiej Bibliotece w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23 i jest czynne w dni robocze w godz. 8.30 – 12.30. Oczywiście przez cały dzień możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawach dotyczących osób starszych.

Centrum Opieki Osób Starszych jest miejscem do którego można przyjść z problemami, pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi, wsparcia dla opiekunów oraz szerokiego obszaru potrzeb osób starszych i ich opiekunów. Postaramy się udzielić wyczerpującego wsparcia i informacji na miarę naszej wiedzy i możliwości.

Celem podejmowanych działań w ramach projektu jest wsparcie i odciążenie rodzinnych opiekunów, nie zaś ich wyręczanie. Na miarę naszych możliwości chcemy im pomóc w takim zorganizowaniu opieki nad osobą starszą niesamodzielną aby jak najdłużej mogła pozostać w jej środowisku i miejscu zamieszkania, w otoczeniu rodziny.