Projekty zrealizowane do 2016

Fundacja Zakątek Pokoleń jest młodą organizacją, zarejestrowaną 19.02.2015r. Na początku realizowane projekty były od strony organizacyjnej, rzeczowej, lokalowej, finansowej w całości pokrywane przez Fundację:
– prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych i potrzebujących opieki w Gliwicach dla 20 osób (wynajęcie lokalu, adaptacja, media – wszystko własnym kosztem);
– zorganizowanie świętowania Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej dla 40 osób (20 osób starszych i 20 młodzieży;
– świadczenie specjalistycznego wsparcia dla 25 opiekunów z rodzin osób starszych (wolontariat);
– podjęcie współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Gliwicach; – udział Fundacji Zakątek Pokoleń w spotkaniach dotyczącym polityki senioralnej (m.in. z Panią Premier Ewą Kopacz w Gliwicach, z dr Ryszardem Majerem – Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, Społecznym Rzecznikiem Spraw Osób Starszych).
W 2016 roku fundacja realizowała projekty przy współpracy oraz współfinansowane ze środków budżetu Miasta Mikołów:
– organizacja i przeprowadzenie II Mikołowskiego Dnia Seniora w Mikołowie dla co najmniej 450 osób, z bogatą ofertą edukacyjną (wykładowców – specjalistów – m.in. prof. J. Ślężyński), kulturalno-rozrywkową (Masztalscy, Universe, Mikołowianki);
– „Będziemy sprawniejsi” – zajęcia prozdrowotne skierowane do osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie. Projekt realizowany co tygodniowo przez ponad 4 miesiące dla 30 osób (gimnastyka umysłu, ruchowa i wykłady prozdrowotne).
Fundacja ściśle współpracuje z jednostkami gminy Mikołów odpowiedzialnymi za politykę senioralną w gminie. Uczestniczy w spotkaniach diagnozujących potrzeby osób starszych oraz kształtujących politykę senioralną gminy Mikołów.