Formy Terapii

 • Formy Terapii prowadzone w naszym domu

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny oraz trening umiejętności praktycznych.
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami przypadkowo spotkanymi.
 • Trening pamięci: poprawa funkcjonowania pamięci krótkotrwałej i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych.
 • Trening koncentracji: skupienie uwagi i skierowanie jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko, co umożliwia efektywne wykonanie pracy zarówno umysłowej, jak i fizycznej.
 • Terapia reminiscencyjna: odwołuje się do przeżyć i wspomnień uczestników przy użyciu fotografii, filmów, przedmiotów itp. Ma na celu utrwalanie pozytywnych wspomnień.
 • Terapia walidacyjna: skupia się na uważnym słuchaniu wypowiedzi uczestnika przy zachowaniu pełnej akceptacji ze strony słuchającego jak i pozostałych uczestników zajęć. Daje możliwość wzajemnego wzbogacania i doświadczania szacunku ze strony słuchaczy. Zaspakaja potrzebę bycia ważnym i potrzebnym w danej społeczności.
 • Zajęcia relaksacyjne: odprężenie, rozładowanie stanu napięcia psychofizycznego i mięśniowego – rozluźnienie bądź wyciszenie, świadome obniżenie aktywności myślowej. Jest to ważny element radzenia sobie ze stresem.
 • Arteterapia: forma leczenia przez sztukę, która wykorzystuje proces tworzenia do podniesienie poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego, rozwijania zainteresowań, poprawy koncentracji i zdolności manualnych.
 • Muzykoterapia: łączy w sobie elementy psychologii, pedagogiki terapeutycznej, logopedii rytmiki i gimnastyki. Ma na celu rozładowanie emocji oraz rozwijanie wyobraźni i poprawę samopoczucia uczestników.
 • Choreoterapia (terapia tańcem): obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Choreoterapia poprawia koordynację ruchowo-słuchową oraz rozwija zaufanie i przełamuje bariery interpersonalne.
 • Gimnastyka: podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej, a także umożliwienie wykonywania czynności wokół siebie – samoobsługi. Pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, w tym układu krążenia i układu oddechowego, wzmacniają mięśnie i stawy.
 • Estetoterapia: wykorzystuje kontakt z pięknym otoczeniem i przyrodą, szeroko pojętą kulturą. Odmianą estetoterapii jest silwoterapia, czyli terapia poprzez spacery po lesie.
 • Biblioterapia: wykorzystuje lekturę książek i czasopism. Po przeczytanym wspólnie lub indywidualnie tekście należy przeprowadzić dyskusję, znaleźć morał.
 • Filmoterapia: wspólne oglądanie filmów i dyskusja o nich.
 • Koło gier stolikowych: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, samopoczucia, koncentrację uwagi. Wpływają pozytywnie na integrowanie się uczestników oraz poznawanie swoich mocnych i słabych stron, np. gra w szachy, warcaby, układanie puzzli, gra w karty, kalambury, gry planszowe…